ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες της FIRECHECK επεκτείνονται από τη μελέτη, τοποθέτηση και παρακολούθηση των μονίμων συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης εώς την εμπορία, συντήρηση και αναγόμωση για πυροσβεστήρες και πυροσβεστικά είδη.

Αναλαμβάνουμε την παραλαβή τον έλεγχο και την αναγόμωση των υπαρχόντων πυρ/ρων σας, στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Βιομηχανίας εργοστάσιο μας.

Έμπειροι μηχανολόγοι της εταιρείας μας αναλαμβάνουν την μελέτη για έκδοση άδειας πυρασφαλείας ή ανανέωσης της ήδη υπάρχουσης αδείας.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές οικειών και επαγγελματικών χώρων.

Ηλεκτρολογικός έλεγχος και συντήρηση εγκατάστασης.

Φωτισμός Ασφαλείας

Δομημένη καλωδίωση

Ηλεκτρολογικοί πίνακες

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σωληνώσεις – Φούσκες κλπ

 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Εγκαταστάσεις υγραερίου σε βιομηχανικούς χώρους, εστιατόρια, οικίες. Εγκατάσταση απλού δικτύου – δεξαμενών.

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ασφαλίστε τον χώρο της επιχείρησης σας ή της οικίας σας με συστήματα ασφαλείας τοποθετημένα από την FIRECHECK.