Κομβίο αναγγελίας φωτιάς MCP50


  • Κομβίο αναγγελίας φωτιάς MCP50

    Κομβίο αναγγελίας φωτιάς

    -Επιφανειακής στήριξης κομβίο αναγγελίας

    -Εύθραυστο, επανατοποθετήσιμο αντικείμενο

    -Ένδειξη LED